Tempo oportunas

Teksto?
Muziko?
KantasDolchamar

Teksto