Ursinfanoj

Latva lulkanto.

Teksto

Aja, ĵu-ĵu, ursinfanoj,
aja, ĵu-ĵu,
kun pladetoj-piedetoj, ĵu-ĵu-ĵu. (2-foje)

Patro la mielon serĉas,
aja, ĵu-ĵu,
la patrino berkolektas, ĵu-ĵu-ĵu. (2-foje)

Patr' alportis mielpoton,
aja, ĵu-ĵu,
“kaj patrino - berkorbeton, ĵu-ĵu-ĵu. (2-foje) Ĉio estas por infanoj,
aja, ĵu-ĵu,
por kvietaj dormetuloj, ĵu-ĵu-ĵu. (2-foje) Aja, ĵu-ĵu, ursinfanoj…