Uzantaj iloj

Retejaj iloj


wiki:kat:hungarpopola

Hungaraj popolkantoj kaj kanzonoj

Ligilo al ĉefpaĝo: Hungaraj popolkantoj kaj popkantoj

Al vilaĝo du vojetoj 17.10.2015 16:47    
Amatinoj dektri estis 17.10.2015 16:47    
Ami vi nur unu povas... 26.04.2020 21:08 Antono Samak  
Antaŭ la dom’, ho patrino mia… 30.04.2020 12:39 Antono Samak  
Antaŭ la dom', kara mia patrin'... 24.02.2022 15:16 GAJDOS PÁL Miklós  
Antaŭ longe estis… 03.06.2020 15:24 GAJDOS PÁL Miklós  
Apud arbarego fore... 08.05.2020 19:58 GAJDOS PÁL Miklós  
Arbaro, arbaro... 16.07.2010 16:32 Szilvási László  
Arbaro, arbaro, ronda Hungara arbaro... 13.04.2020 11:30 Antono Samak  
Balatona bub-bandet’… 23.07.2020 15:39 Antono Samak  
Balatono ege larĝas… 08.04.2020 17:48 Antono Samak  
Baptanino, baptanino… 16.07.2020 19:55 GAJDOS PÁL Miklós  
Bela peonio 13.12.2009 00:38 MÉSZÁROS István  
Belas rozo, maldifektas… 26.04.2020 20:47 Antono Samak  
Bela ŝafist-pelto mia... 14.06.2020 11:07 GAJDOS PÁL Miklós  
Belas pleje, belas pleje hirundeto… 29.05.2020 14:03 Antono Samak  
Beledzinon por akiri… 06.05.2020 14:40 Antono Samak  
Belulinon mi allogas 27.08.2010 01:24 MÉSZÁROS István  
Birdeto, birdeto 17.01.2017 20:43    
Blu-violo triste klinas la kapon… 21.04.2020 12:57 GAJDOS PÁL Miklós  
Blua floro de l' cejan' 17.10.2015 16:47    
Blua okulpar' 01.12.2013 20:33 Szilvási László  
Blumiozot’, blumiozot’… 26.04.2020 18:34 Antono Samak  
Botojn ledajn portas l’ amatin’… 15.07.2020 19:31 Antono Samak  
Ĉe la serpentflua Tiso… 05.04.2020 14:26 Antono Samak  
Ĉe la Tiso floras la migdalarbo… 05.04.2020 16:12 Antono Samak  
Ĉe la vilaĝfino sonas la violono… 13.04.2020 17:47 Antono Samak  
Ĉi knabinon jam tiam mi ekamis… 11.12.2023 08:34 GAJDOS PÁL MIKLÓS  
Ĉi knabinon jen tiam mi ekamis… 18.10.2023 16:54 Antono Samak  
Ĉi vagonar’ preta al l' voj', foriru… 12.08.2020 19:06 Antono Samak  
Debrecene jen rivero… 13.04.2020 18:33 Antono Samak  
Debrecenon ni eniru... 08.10.2014 20:33 MÉSZÁROS István  
Devus mi ekiri... 14.02.2009 00:52 Szilvási László  
Devus mi ekiri… 20.02.2022 20:02 GAJDOS PÁL Miklós  
Devus mi ekiri… 20.02.2022 18:39 GAJDOS PÁL Miklós  
Domtegment’ el fragmito… 26.04.2020 20:10 Antono Samak  
Donis Dio ĉaron… 24.08.2020 12:48 GAJDOS PÁL Miklós  
Donu varman tukon, panjo… 19.04.2020 18:31 GAJDOS PÁL Miklós  
Dormas land’ en gelar’… 09.04.2020 17:14 Antono Samak  
Drinkis mi ruĝvinon nokte… 26.04.2020 21:16 Antono Samak  
Du knabinoj estas en la vilaĝo… 08.04.2020 18:10 Antono Samak  
Edzinon mi komplimentas… 26.04.2020 20:59 Antono Samak  
Ege pluvas, falas gutoj… 26.04.2020 16:36 Antono Samak  
El vilaĝo aŭdu ĉiu knabin' 27.08.2010 01:37 MÉSZÁROS István  
En arbaro, rond-arbaro… 28.05.2020 18:07 GAJDOS PÁL Miklós  
En arbaro tre altas… 28.05.2020 22:01 GAJDOS PÁL Miklós  
En aŭtuno maturiĝas la vinbero… 08.06.2020 13:16 GAJDOS PÁL Miklós  
En Badaĉon’ estas vinokelo… 13.04.2020 18:03 Antono Samak  
En Hortobágy vaste miraĝplena… 14.10.2020 18:50 GAJDOS PÁL Miklós  
En Hortobágy vaste miraĝplena... 07.12.2014 19:11 MÉSZÁROS István  
En la Ĉitara montaro… 28.04.2020 13:30 GAJDOS PÁL Miklós  
En la mondo sola belknabin' 27.08.2010 01:43 MÉSZÁROS István  
En la mondon venis mi sub rozarbo… 26.04.2020 20:38 Antono Samak  
En mian fenest-fenestron... 22.09.2020 19:30 GAJDOS PÁL Miklós  
En rozujo mi naskiĝis 27.08.2010 01:57 MÉSZÁROS István  
En verda kamp’, verd-arbaro promenadas pavo… 03.05.2020 10:02 GAJDOS PÁL Miklós  
Estas jam la vesperstel’ subiranta… 25.04.2020 19:06 GAJDOS PÁL Miklós  
Etaj steloj dense brilas 27.08.2010 11:54 MÉSZÁROS István  
Falis jam la akacio-floroj… 30.04.2020 09:58 GAJDOS PÁL Miklós  
Falis jam la foliar’ de la arbo… 07.06.2020 15:21 GAJDOS PÁL Miklós  
Falis jam la neĝoj vintraj… 26.04.2020 19:14 Antono Samak  
Festas geedziĝon nun la strato 07.12.2014 19:06 MÉSZÁROS István  
Figobirdo kantas… 09.05.2020 17:32 GAJDOS PÁL Miklós  
Flavas jam la figarba folio… 16.05.2020 15:47 Antono Samak  
Flugas la gracia bird’... 12.03.2022 08:39 GAJDOS PÁL Miklós  
Grego de Vidrócki famas… 12.04.2020 10:14 Antono Samak  
Gruobirdo jen, ĉiele… 09.04.2020 16:37 Antono Samak  
Hej, fiŝistoj, fiŝistoj… 01.09.2020 11:17 Antono Samak  
Hej, haj, roz’, diant’ 04.12.2010 18:19 MÉSZÁROS István  
Hej, junulin’ Hungara! 13.08.2022 12:28 Antono Samak  
Hej kuruc-amik' 24.12.2009 02:04 MÉSZÁROS István  
Hej, malfermu, mia kar' 27.08.2010 11:58 MÉSZÁROS István  
Hej, roza flor’, vi belas ja… 05.06.2023 13:16 Antono Samak  
Hej, vi ja lertas en la dancoj… 30.04.2020 12:46 Antono Samak  
Ho, brilanta stelar'... 28.04.2020 12:59 GAJDOS PÁL Miklós  
Ho, rompiĝis violon' 27.08.2010 12:40 MÉSZÁROS István  
Ihajla, ĉi knabinon ne la panjo prizorgis… 30.04.2020 12:56 Antono Samak  
Jam de nun mi bone volas vivi… 25.04.2020 18:58 GAJDOS PÁL Miklós  
Jam la foliar' arĝenta 30.01.2010 01:11 MÉSZÁROS István  
Jen mia amatin' 04.12.2010 23:53 MÉSZÁROS István  
Jen nun finiĝas nia rendevu’… 29.07.2022 11:23 Antono Samak  
Jen rozujet’ de la panjet’… 05.04.2020 15:19 Antono Samak  
Jen vilaĝe ĉi voj’ fama… 08.04.2020 18:31 Antono Samak  
Juna vir' per manoj 27.08.2010 12:55 MÉSZÁROS István  
Kano brulas 17.10.2015 16:47    
Kiam mi en Gyimes vagis… 02.06.2020 14:25 GAJDOS PÁL Miklós  
Kie mi iradas 28.11.2009 20:01 MÉSZÁROS István  
Kiel alta estas tiu hotelo… 27.04.2020 18:39 Antono Samak  
Kiel alta, kiel alta 27.08.2010 13:39 MÉSZÁROS István  
Kiun al knabino 27.08.2010 13:45 MÉSZÁROS István  
Koko krias jam… 09.06.2020 14:54 GAJDOS PÁL Miklós  
Koleras mi pri vort’ morda... 30.04.2020 12:32 Antono Samak  
Kovas en kanej' ansero 17.10.2015 16:47    
Kovru, patrin', kapon vian… 26.04.2020 16:07 Antono Samak  
Kreskas vinbero 03.01.2010 17:58 MÉSZÁROS István  
La anser’ de Marinjo… 09.08.2022 20:16 Antono Samak  
La flugiloj paras ĉe la birdoj… 30.04.2020 14:38 Antono Samak  
La mielo plej dolĉas… 26.05.2020 13:56 GAJDOS PÁL Miklós  
La olda cigan’ 26.04.2020 15:57 Antono Samak  
La river' malsupren fluas 29.08.2010 22:06 MÉSZÁROS István  
Lande viroj ĉapeleton surhavas… 09.04.2020 15:48 Antono Samak  
Larĝas akvo de Balaton'... 02.06.2020 16:24 GAJDOS PÁL Miklós  
Larĝas akvo de Balaton’… 23.07.2020 16:02 Antono Samak  
Larĝas la Balaton’, do ĝi ŝanceliĝas… 23.07.2020 17:18 Antono Samak  
Longakrura cikonio blanka… 30.04.2020 12:11 Antono Samak  
Longakrura cikonio blanka… 12.04.2020 23:22 GAJDOS PÁL Miklós  
Majskarabo 29.08.2010 22:08 MÉSZÁROS István  
Malnova danckanto 25.01.2024 17:17 Antono Samak  
Malnova danckanto 27.05.2020 11:50 GAJDOS PÁL Miklós  
Mankas muelŝtono, spite… 21.09.2022 11:47 Antono Samak  
Matenstel' komencas nun jam subiri 04.12.2010 18:45 MÉSZÁROS István  
Mi ekiris el patrujo… 29.07.2022 09:35 Antono Samak  
Mi heredis kolombkoron… 26.04.2020 16:51 Antono Samak  
Mi trairus Tison per la boato… 08.04.2020 16:18 Antono Samak  
Mia ĉapo el velur' 29.08.2010 22:12 MÉSZÁROS István  
Mian koron sekvis (mi)… 17.06.2020 12:46 GAJDOS PÁL Miklós  
Moned’ zorgas pople pri la nesto… 26.04.2020 18:17 Antono Samak  
Multaj fiŝoj… 30.04.2020 13:54 Antono Samak  
Naŭ filinojn havas sinjorino… 15.07.2020 14:29 GAJDOS PÁL Miklós  
Naŭ filinojn havas sinjorino… 16.07.2020 09:46 Antono Samak  
Ne, ne, ne, ne 29.08.2010 22:17 MÉSZÁROS István  
Nestas sub aler’ hirundo… 26.04.2020 16:17 Antono Samak  
Noktas nigra okulparo… 10.05.2020 16:44 Antono Samak  
Nuptotagon festas nia strato… 05.04.2020 17:27 Antono Samak  
Nur, nur dolorigas mian koron tio… 07.05.2020 14:52 Antono Samak  
Nutras oni fajron… 30.04.2020 13:22 Antono Samak  
Oldulinoj sidas sur benk’ antaŭ dom’… 21.04.2020 17:18 GAJDOS PÁL Miklós  
Oni diras, Hungarin’… 30.04.2020 10:29 GAJDOS PÁL Miklós  
Oni diras, radoput’ ne ’stas en la vilaĝ’… 24.02.2022 14:23 GAJDOS PÁL Miklós  
Oni diras sorĉistin’ ne ekzistas… 20.10.2020 12:48 GAJDOS PÁL Miklós  
Panjo mia, skribu al mi… 26.04.2020 17:59 Antono Samak  
Patro estis kanzon-ŝatant’… 26.04.2020 20:21 Antono Samak  
Pendas kapo de la ĉevalid'… 10.05.2020 16:53 Antono Samak  
Plenas la river'… 08.04.2020 16:54 Antono Samak  
Pluvas densa pluv’, pluvegas… 19.08.2022 20:40 Antono Samak  
Pro la voto vinon mi ne drinkas… 24.08.2020 12:58 GAJDOS PÁL Miklós  
Puto, radoputo estas en la korto… 21.04.2020 17:02 GAJDOS PÁL Miklós  
Roz-arbusto sur monteto… 20.06.2020 13:44 GAJDOS PÁL Miklós  
Ruĝa, ruĝa, ruĝa… 08.07.2020 14:00 Antono Samak  
Ruĝaj rozoj paroladas… 26.04.2020 20:29 Antono Samak  
Ruĝa, ruĝa, ruĝa 29.08.2010 22:35 MÉSZÁROS István  
Sakflutisti se vi emas… 09.03.2022 08:48 GAJDOS PÁL Miklós  
Se mi havos multajn monojn… 26.04.2020 18:08 Antono Samak  
Sonas sonorilo al vespero… 01.09.2020 11:23 Antono Samak  
Steletoj, steletoj 04.12.2010 18:24 MÉSZÁROS István  
Sub alero nestas la birdo… 26.04.2020 16:25 Antono Samak  
Sun’ al Luno sentas amon… 10.05.2020 16:32 Antono Samak  
Sunsubir’ ĉe Tiso-riverbordo… 26.06.2020 18:00 GAJDOS PÁL Miklós  
Superfluis Tiso al sia bord’... 09.01.2024 09:07 GAJDOS PÁL MIKLÓS  
Sur la riverborda pado… 18.08.2022 14:47 Antono Samak  
Sur la kampo, kampo de vilaĝfino… 05.04.2020 16:43 Antono Samak  
Sur poploarb’ nigra moned’ nestis… 19.04.2020 18:43 GAJDOS PÁL Miklós  
Tenera birdeto 04.12.2010 18:29 MÉSZÁROS István  
Tio min afliktas… 11.06.2020 13:09 GAJDOS PÁL Miklós  
Tiso-borde ĉarpentistoj skulptas... 12.03.2022 08:51 GAJDOS PÁL Miklós  
Tiu ĉi trajn’, se ekiras… 25.06.2020 14:33 GAJDOS PÁL Miklós  
Tiun rond-arbaron vagas mi… 09.05.2020 17:45 GAJDOS PÁL Miklós  
Tra fenestro, tra fenestro… 23.09.2020 17:43 Antono Samak  
Trans la river’ hakilbatad’ sonas… 05.04.2020 17:01 Antono Samak  
Trans la river’ korb’ estas… 06.09.2022 11:49 Antono Samak  
Traŭb’ maturiĝas, ŝoso fleksiĝas… 13.04.2020 14:37 Antono Samak  
Tri knabinoj en la kampo… 21.04.2020 18:21 GAJDOS PÁL Miklós  
Valoj, densaj arbaregoj… 24.08.2020 13:14 GAJDOS PÁL Miklós  
Vasta jupo de Julia 04.12.2010 18:37 MÉSZÁROS István  
Vent' printempa 30.01.2010 00:27 MÉSZÁROS István  
Vent’ printempa verŝas akvon… 13.04.2020 13:43 Antono Samak  
Ventoj nun malvarme blovas... 15.05.2022 11:34 GAJDOS PÁL Miklós  
Venu, hundo Bodri… 21.07.2020 13:25 GAJDOS PÁL Miklós  
Verd-arbare, ŝejehaj… 30.04.2020 14:52 Antono Samak  
Verdajn botojn portas la knabin… 15.07.2020 13:50 GAJDOS PÁL Miklós  
Vespera kanto 24.08.2020 14:33 GAJDOS PÁL Miklós  
Vespera kanto 08.09.2010 15:10 MÉSZÁROS István  
Vesperiĝas en la vilaĝ’… 30.04.2020 10:48 Antono Samak  
Vesperiĝas, turhorloĝo ekbatas… 24.06.2020 10:06 GAJDOS PÁL Miklós  
wiki/kat/hungarpopola.txt · Lastaj ŝanĝoj: 21.12.2023 09:34 (ekstera redakto)